Rwanda: Kuvuga ibyaha n'amakosa y'abayobozi ngo aba ari ugukururira igihugu umuvumo!

Publié le par veritas

Aba ni abanyamakuru ba RSF bari mu myigaragambyo yo kwamagana uruzinduko rwa Paul Kagame mu Bufaransa mu kwezi kwa Nzeri 2011

Aba ni abanyamakuru ba RSF bari mu myigaragambyo yo kwamagana uruzinduko rwa Paul Kagame mu Bufaransa mu kwezi kwa Nzeri 2011

[Ndlr : Muri iki gihe mu gihugu cy’u Rwanda, abaturage babayeho mu buryo buteye agahinda kubera iterabwo ubutegetsi bugizwe n’abicanyi kabuhari bwazanye mu gihugu. Kuvuga ko u Rwanda ruyobowe nabi cyangwa se ukavuga ibyaha by’abayobozi ni sakirirego mu Rwanda, uwo baketseho icyo cyaha ahita agezwa imbere y’abacamanza ba Paul Kagame agashinjwa icyaha cyo kwangisha ubutegetsi rubanda !! Nta muntu numwe wari washinjwa icyo cyaha mu Rwanda wigeze atsinda ngo agirwe umwere kuko bigoye gutanga ibimenyetso bigaragaza ko uri umwere, ni indoro yawe irakurega ! Kubera iryo terabwoba riri mu gihugu rubanda yararuciye irarumira ! usanga umugabo n’umugore n’abana bicaye mu nzu nta numwe wizera undi ! Iyo igihe cyo kumva amakuru kuri radiyo kigeze, bose barayumva ariko nta numwe ugira icyo ashima cyangwa ngo agaye ku makuru aba amaze kuvugwa kugirango ejo atazashinjwa n’uwo mu muryango we ko yavuze ubutegetsi nabi ! Muri make u Rwanda rwabaye akawamugani w’abidishyi !! Iyi nkuru iri hasi aha irashimangira cyane ko kuvuga mu Rwanda ari icyaha ! Ese uwagerageza akazana les guignols dukunze kubona kuri televiziyo y’abafaransa yitwa Canal+ abayobora u Rwanda muri iki gihe ntibakwishyira mu kagozi ?]
 
Hirya no hino ku isi, ubwisanzure bw’itangazamakuru, ubwisanzure ku gutanga ibitekerezo, n’akayihayiho ka politiki ni bimwe mu byo abatari bake bakoresha nk’inzira yo guhangana n’ubuyobozi bw’ibihugu byabo, hakaba n’abarengera bagasebya Leta, bakanandagaza abayobozi. Mu gihugu cy’u Bwongereza nubwo bake ari bo bazi iby’amategeko abuza rubanda gusebya Leta uko bishakiye, ntibikuraho ko abarenga kuri aya mategeko n’amabwiriza bakurikiranwa. Umwongereza umwe aherutse gutabwa muri yombi adafite ikindi abazwa kitari ugusebya abayobozi, kugeza ubwo yanakurikiranywe n’abashinzwe ubuzima bwo mu mutwe ngo barebe ko nta kindi kibazo yaba afite cyihariye.
 
Mu Bwongereza hashyizweho kandi Urwego rushinzwe kugenzura ihohotera n’iburabuzwa (The Fixated Threat Assessment Centre - FTAC) rwashyizweho ngo rukurikirane n’abantu ku giti cyabo bifitemo kamere yo gusebya abayobozi bakuru cyangwa se kunnyega ibyamamare. Aha mu Bowngereza kandi, Serivisi z’Ubuvuzi bw’indwara zo mu mutwe zihabwa ububasha bwo gusuzuma ukekwaho iki kibazo cyo gusebya kabone n’iyo umuntu yaba agaragara nk’aho ari muzima mu bindi byose. Naho Polisi yemererwa kuba yafunga mu gihe kitazwi uwaba agaragaweho iyi myifatire iganisha ku gusebya igihugu no kugicamo igikuba.
 
Urwego FTAC (twavuze ejuru), rushamikiye ku Ishami rya Polisi rishinzwe kurwanya ibyaha n’iterabwoba. Ariko abongereza batari bake bakurikiranwa kubw’iri tegeko barengaho batarizi.
 
Ese ubundi ibivugwa ku buyobozi, biba ari ingenzi byose?
 
Gusebya ubuyobozi si ugutukana cyangwa kubwifuriza ibibi busa, ahubwo no gukerensa imbaraga zikoreshwa mu kuzamura imibereho y’abenegihugu, kubona ko nta cyiza na kimwe bugeza ku bo bubereyeho, kubutega iminsi n’ibindi bisa bitya, nabyo bifatwa nko kubahuka ubuyobozi. Ubuyobozi kandi na none ni uruhurirane rw’inzego (System) na gahunda (Policies) zifasha izo nzego kuzuza inshingano, zitahiriza umugozi umwe. Kenshi abashaka gusebya ubuyobozi muri rusange, bikoma umwe mu babugize, bakiyibagiza ko biba bikomye mu nkokora ba bandi bose (Entire system) bafatanya gutahiriza umugozi umwe.
 
Nubwo ibi ubwabyo ari ikibazo, aha niho umuntu yahera yibaza niba koko ibivugwa bisenya umuyobozi uyu n’uyu byose byaba ari ngombwa, cyangwa se niba hari umumaro bigira mu kuvugurura ibitagenda mu miyoborere y’igihugu. Ingero ni nyinshi, dufate urworoheje rwa bugufi, nk’igihe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika (USA) bamwe bahagurukaga bakagira inkuru ndende, inkuru ishyushye kandi nyamukuru ko Perezida Bush yari ahitanywe n’ibisuguti yatapfunaga yicaye iwe areba umupira. Hari ababihereyeho bamushushanya uko bishakiye, bakanagerekaho amagambo atamuhesha icyubahiro, ngo arya nk’ibitambabuga, abandi ngo arya arangaye, ...
 
Ese ko iyi nkuru yabaye kimomo, uretse kwibasira umuntu ku giti cye, ifite kamaro ki mu bijyanye n’inshingano ze nk’umukuru w’igihugu? Uretse wenda uruganda rwahise rutangira gukora ibisuguti byamwitiriwe, Ni nde Munyamerika wundi wungukiye muri iyi nkuru, mu buryo bumwe cyangwa ubundi? Gusebya ubuyobozi buriho ntibikorwa n’Itangazamakuru gusa, ahubwo n’abandi bantu ku giti cyabo, mu biganiro bisanzwe, mu birori, mu tubari, mu nama, mu mashyirahamwe n’ahandi, babasha kwangiza isura y’ubuyobozi, cyangwa kubwangisha abandi.
 
Bigenda bite iyo hari umenyekanyeho kwangiza isura y’abayobozi bakuru b’igihugu?
 
Mu Bwongereza, abakurikiranyweho gusebya abayobozi bakuru b’igihugu, ntibamenya ko bakurikiranywe, ntibanamenya ko bakorwaho iperereza kugeza igihe bagiriwe abere cyangwa bagatabwa muri yombi. Mu gihe cyo gukorwaho iperereza ni naho haziramo gusuzumwa ko ari bazima mu mutwe, iyo bibaye ngombwa ko hamenywa imbaraga zindi zaba zibakoresha/zibavugisha ibisebya Leta.
 
Niba Abongereza mu rwego rwabo babona ko hari abagomba gukurikiranwa hakiri kare ngo hato batazahungabanya ituze n’umudendezo bya rubanda, byakwigisha iki Abanyafurika muri rusange n’Abanyarwanda by’umwihariko, nk’igihugu cyahuye n’amage yasize inkovu mbisi, n’imitwe agahiryi ihigira kugisiga ahaga? Kuba igihugu cyaturana n’ibirura epfo na ruguru ndetse n’iburyo n’ibumoso, byagorana kwizera ko no mu murima imbere amasaka atarimo urukungu. Aha niho umuntu yahera yibaza niba abasebya, abakerensa, abanenga n’abannyega ibigerwaho ariko bose baba bagamije kubaka igihugu, cyangwa niba hari ikindi baba bagendereye (Agenda caché).
 
Umurongo mbonera witabiriwe watugeza aheza hasumbye
 
Nta murongo mbonera, nta hame rigenga ibikwiye kuvugwa ku bayobozi bakuru n’ibidakwiye, ariko nk’uko Abanyarwanda baciye umugani ngo iyo “Iyo umutwe urwaye umubiri urarindagira”, kuburabuza ubuyobozi, kubutoteza no kubwangisha abayoborwa si umugisha, ni umuvumo ku gihugu.
 
Uwakwirinda ikivangira abayobozi, aba yiharuriye umuhanda mugari uzira ibisitaza, aba arinze abazawunyuramo gutsikira. Twongere twibaze, kandi dufatanye kwisubiza, ese gusebya Leta n’abayoboye igihugu, cyaba ari cyo gipimo cy’ubwisanzure buhamye?[ndlr: amashusho muri iyi nkuru yongerewemo n'ubwanditsi bwa veritasinfo]
 
Inkuru y’igihe.com

Commenter cet article

Wakati 06/01/2015 17:50

Muri commen't ku gihe mbonye umuny. Wiyamirira ngo izo mpunzi onu izirase izerekeza i Rda ; uriya muswa ndamwibutsa ko ariwe iriya onu izakurikiza ziriya mpunzi . Ni wa mugani ngo gisunzu napfa impundu zizavuga ; Kadafi bamuriye batamaze kumuramburira tapis rouge ! Mushatse uwo mushiha n'inda ndende mwabishyira hasi ; mundere abakina umukino yibereye mubye ; mwese muzumirwa ;ngo muri kubyinira ku rukoma kuko bishe umuvandimwe ! Ahaaa!!! Amateka azatubwira . Nta muntu ugira ubwenge wari ukwiye gushimishwa nuko bishe ikiremwa muntu ! Birababaje pe .

Mugaragu 06/01/2015 11:53

Dore ibintu bisekeje:"Gusebya ubuyobozi si ugutukana cyangwa kubwifuriza ibibi busa, ahubwo no gukerensa imbaraga zikoreshwa mu kuzamura imibereho y’abenegihugu, kubona ko nta cyiza na kimwe bugeza ku bo bubereyeho, kubutega iminsi n’ibindi bisa bitya, nabyo bifatwa nko kubahuka ubuyobozi." None se ko umunyepolitiki aba abereyeho kujora no kunenga ibidakorwa neza n'abayobozi bariho akabyereka abaturage kugira ngo nawe bazamutore bamuhe ubwo buyobozi kugira ngo azakore ibyiza kurusha uwo asimbuye kandi akosore ibyo yanengaga, mu Rwanda umunyapolitiki yahaba ate? Bo se(abategeka u rwanda ubu) bumva politiki yakorwa ite? Amaherezo ubu butegetsi bwa FPR buzaba ikigeragezo kubaturage ndetse no ku isi yose!!